Diagnostyka Podologiczna

Konsultacja podologiczna


DIAGNOZA NA START

Wizyta konsultacyjna to podstawa, jest niezbędna aby szczegółowo poznać problem pacjenta i ustalić indywidualny plan terapii. Podczas wizyty często następuje wstępne lub całościowe wykonanie zabiegu. Na zakończenie wizyty specjalista przekazuje pacjentowi indywidualne wskazówki do skutecznej pielęgnacji domowej. Jeśli jest taka konieczność podolog zleca dodatkową diagnostykę np. laboratoryjną.


KONSULTACJA ZA 0 ZŁ

Jeśli podczas wizyty konsultacyjnej specjalista podejmie decyzję o konieczności i możliwości natychmiastowego podjęcia terapii i wykonania zabiegu, konsultacja będzie darmowa, wliczona w koszt wykonanego zabiegu.


Etapy konsultacji
  • Ocena stóp i paznokci pacjenta, diagnoza ewentualnego problemu.
  • Ustalenie planu oraz przedstawienie szacowanego kosztu terapii.
  • Edukacja w zakresie pielęgnacji domowej.Konsultacja pacjenta diabetologicznego


PACJENCI DIABETOLOGICZNI

należą do szczególnej grupy ryzyka powstania stopy cukrzycowej. Jednak świadomość istniejącego zagrożenia i prawidłowo dopasowana pielęgnacja domowa może być profilaktyką, 
która zapobiegnie powstawaniu niebezpiecznych sytuacji.

Etapy konsultacji
  • Podstawowa ocena skóry i paznokci
  • Neurologiczne badanie czucia
  • Przedstawienie indywidualnego planu terapii
  • Edukacja pielęgnacji domowej